Equitherapie

Equitherapie is een ervarings- en lichaamsgerichte therapievorm. Het contact met en het bewegen op het paard wordt hierbij doelmatig gebruikt om therapeutische effecten te bereiken op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Nathalie van der Knaap is een gediplomeerd equitherapeute met meer dan 15 jaar ervaring in haar praktijk bij Nijmegen.

“Paarden zijn zacht, warm en in staat om ons te dragen.”

Equitherapie

Binnen de equitherapie staan voelen, ervaren en bewust worden middels spelen, oefenen en experimenteren in contact met paard en therapeut, centraal. De bewegingsdialoog die tijdens de therapie tussen cliënt en paard ontstaat wordt geleid door de equitherapeut. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende hippische technieken, zoals voltigeren en rijden. Ook wordt er vanaf de grond met het paard geoefend. Cliënt, paard en therapeut staan ten allen tijde met elkaar in contact. En vormen zo een driehoek.

De paarden die binnen de equitherapie worden ingezet hebben een vertrouwensband met de equitherapeut en zijn voor dit doel geselecteerd en opgeleid. Therapiepaarden zijn gezond, minimaal zes jaar oud (volwassen) en mensgericht.

Voor wie

Nathalie van der Knaap geeft Equitherapie aan jeugdigen vanaf 8 jaar en aan volwassenen. Hierbij kun je denken aan mensen met gedragsproblemen, psychische of psychiatrische problematiek, maar ook mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Ervaring met paarden is niet nodig.

Werkwijze

Na een vrijblijvende kennismaking met de paarden en therapeut op locatie gaan we met wederzijdse instemming over tot een intakegesprek. Daarin formuleren we een gezamenlijk doel en maken we een afspraak over het aantal sessies. 

Na afronding van deze sessies volgt een evaluatiegesprek waarin we het traject afsluiten of nieuwe doelen formuleren voor een vervolg. Bij minderjarigen zal tijdens de intake en evaluatie een ouder, voogd of vaste begeleider aanwezig zijn. Ook wordt toestemming gevraagd voor eventueel overleg met andere betrokken behandelaars.

De kosten voor equitherapie bedragen €90,- per sessie. In sommige gevallen worden behandelingen vergoed via het Behandelcentrum Nijmegen (onderdeel van Pluryn). Neem gerust contact op voor verdere vragen of een aanmelding.